Druten West

 

Druten-West is een herstructureringsproject dat begin jaren 2000 is opgestart. De afgelopen
jaren is er in deze wijk veel geïnvesteerd in renovatie, nieuwbouw en leefbaarheid. In 2005/2006 is gestart met de sloop en vervangende nieuwbouw aan de Heemradenstraat. In 2008 is het appartementencomplex De Heemraad (koop/huur) opgeleverd en in 2009 is het appartementencomplex Het Wagenwiel (koop) opgeleverd. Door de economische crisis hebben we alternatieve plannen gemaakt. Standvast Wonen gaat de komende vier jaar aan de slag om de vier openliggende plekken in de wijk te bebouwen en zo de wijk helemaal af te maken. Standvast Wonen bouwt in totaal ongeveer 165 woningen en tot 2020 ongeveer 115 woningen. Dit zijn vooral huurwoningen voor een- en tweepersoonshuishoudens omdat deze doelgroep de komende jaren fors stijgt.