Disclaimer

 

Deze website is met veel aandacht en zorgvuldigheid gemaakt. Mochten er in onze informatie toch fouten of vergissingen voorkomen, dan kan Standvast hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Plattegronden en impressies geven een indruk van hoe de woningen en woonomgeving er uit komen te zien. De vermelde oppervlaktes en maten zijn bij benadering; de werkelijke maten en kleuren kunnen afwijken.

 

Auteursrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Standvast Wonen. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Standvast Wonen.

 

Links naar andere sites
Bepaalde verwijzingen in deze internetsite leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden. Daarover heeft Standvast Wonen geen controle. Standvast draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die sites.

 

Privacy
Alle door u ingevoerde gegevens worden behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat Standvast Wonen deze gegevens strikt vertrouwelijk behandelt en niet aan derden beschikbaar stelt.

 

Wij doen er alles aan om misbruik van de website te voorkomen, maar wij zijn niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van onze site via internet verzonden worden.