De Drogerij

 

In het plandeel De Drogerij hebben we 18 ruime eengezinswoningen gebouwd verdeeld over twee blokken: 14 tussenwoningen en vier hoekwoningen. Op woensdag 8 oktober 2014 leverden we de eerste twee nieuwe woningen op aan de nieuwe bewoners.

 

Nieuw stukje Druten-West
Met de oplevering van de 18 eengezinswoningen is de wijk weer een stukje af. De afgelopen jaren is er in Druten-West veel geïnvesteerd in renovatie, nieuwbouw en leefbaarheid. Door de economische crisis moesten er alternatieve plannen gemaakt worden en heeft de bouw in de wijk een tijdje stilgelegen. Begin vorig jaar zijn we samen met bewonersvertegenwoordiging en andere partners voortvarend en met veel enthousiasme aan de slag gegaan met mooie nieuwe plannen voor de wijk. De 18 nieuwe woningen liggen parallel aan de Van Heemstraweg, tussen de appartementencomplexen Het Wagenwiel en De Heemraad. De laatste bewoners ontvingen eind oktober 2014 de sleutel.

 


Monique en Jonny ontvangen van buurtbeheerder Frits Plass de sleutel van hun nieuwe woning.

 

Snelle bouw door lean planning
De bouw is zeer voorspoedig en sneller dan verwacht verlopen. Nog geen vier maanden geleden gaven we het startsein voor de bouw. Daar zijn we trots op! De snelle bouw komt vooral door de zogenaamde lean planning die aannemer Trebbe samen met haar co-makers heeft opgesteld. Lean planning is een compleet andere aanpak voor het maken van een planning. Een bouwproject is een aaneenschakeling van activiteiten die door veel verschillende partijen worden uitgevoerd. Lean planning betekent feitelijk dat een volgende activiteit wordt uitgevoerd wanneer de voorgaande erom vraagt: Niet eerder én niet later. Hierdoor ontstaat onderling meer besef en begrip. De metselaar denkt “als ik nu na het metselen alles meteen opveeg, dan kan de stukadoor sneller aan de slag na mij”. Op deze manier ontstaat er een kortere doorlooptijd van de bouw. Dit is te beschouwen als ketensamenwerking. Ook Trebbe, de aannemer, heeft met veel plezier aan de bouw van de woningen gewerkt en is trots op haar eindproduct.

 

Bijzondere aanbesteding, duurzame oplossing
We hebben voor de aanbesteding van plandeel De Drogerij voor de zogenaamde soft selection methode gekozen. Bij deze wijze van aanbesteden wordt niet langer uitgegaan van selectie op basis van de laagste prijs, maar van het beste aanbod op basis van prijs-kwaliteit. Deze methode draagt bij aan een duurzame oplossing voor langere tijd. We hebben bij de aanbesteding niet alleen gekeken naar de kosten van het bouwen van de 18 woningen, maar ook naar de kosten van beheer voor de komende 40 jaar. Een ander doel was het krijgen van meer kwaliteit voor minder geld. Dit zagen we duidelijk terug in de planpresentatie van Trebbe.

Volg de ontwikkelingen in Druten-West ook op Facebook: www.facebook.com/daarwilikwonen